Famicom Disk SystemAi Senshi Nicol

Almana no Kiseki

Kick Challenger: Air Foot: Yasai no Kuni no Ashi Senshi

Nazo no Murasame-Jo

Otocky